Grundtvigs Højskole Frederiksborg

Grundtvigs Højskole eller Grundtvigs Højskole Frederiksborg er den ældste højskole på Sjælland. Oprindeligt hed den Grundtvigs Højskole Marielyst. Højskolen blev oprettet af N.F.S. Grundtvig d. 3. november 1956, samme dag som første elevhold startede op. På sin 70-årsdag i 1853 modtog Grundtvig en folkegave – en pengeindsamling til formålet at oprette en dansk højskole. Grundtvig valgte gården Marielyst, opkaldt efter hans anden hustru Marie Toft der døde i 1854, som ligger på det nuværende Haraldsgade på Nørrebro. Dengang var det ‘ude på landet’ og Grundvigs Højskole Marielyst startede beskedent op og bestod oprindeligt af 4-5 bygninger. Det kostede på daværende tidspunkt 7.000 rigsdaler, at erhverve og indrette bygningerne. Allerede fra 1832 var Grundtvig begyndt at sprede tankerne om en ‘folkelig dansk højskole’ i modsætning til ‘den ufolkelige’, som var den latinske højskole (svarer til universiteterne i dag).  Højskolens åbning var dermed resultatet af en proces, som havde været undervejs i mange år.

I 1890 flyttede højskolen til Lyngby, på det nuværende Frilandsmuseums areal. Her overtog Grundtvigs Højskole Lyngby Landbrugsskole. I 1937 solgte man bygningerne i Lyngby og kapitalen blev brugt til, at overtage Frederiksborg Højskole i Hillerød. Højskolen i Hillerød var oprindeligt grundlagt af Holger Begtrup i udkanten af Hillerød i 1895. Skolen går den dag i dag under to forskellige navne – Grundtvigs Højskole eller Grundtvigs Højskole Frederiksborg.

Teologen Carl Joakim Brandt (1817-1889) var Grundtvigs Højskoles første forstander, som har fået en vej opkaldt efter sig. På tidspunktet var der undervisning i agerbrug, kemi, kvægavl, landmåling samt modersmålet, men på tidspunktet gik det ikke godt for Grundtvigs Højskole, da eleverne svigtede. Carl Grove (1859-1890), Hans Rosendal (1892-1919) samt C.P.O. Christiansen (1937-1951) var nogle af de efterfølgende forstandere.

Grundtvig Højskole nutid

Skolens nuværende hovedbygning er fra 1986, tegnet af tegnestuen A5. Der er store lyse moderne fælleslokaler, med moderne udstyrede enkelt- og dobbeltværelser med separate bad og toiletforhold. I den gamle fløj fra 1937 finder man skolens bibliotek, samt elevværelser med fælles bad og toiletforhold.

Den nye fløj forbindes med den gamle via en grøn og blomstrende glasoverdækket gade. Opholdsstuen på svalegangen er skolens sociale midtpunkt, hvor der om vinteren tændes op i pejsen.

Selve højskolen ligger i en gammel smuk park i udkanten af Hillerød. Mellem natur og storby ligger den i gåafstand til en af Danmarks smukkeste skove – Grib Skov, hvor der er mulighed for at løbe, vandre og cykle. Der er yderligere mulighed for at sejle. Tæt ved ligger Frederiksborg Slot og S-tog (B og E linjen) til og fra København. Grundtvig Højskole ligger ca. 35 km. fra København.

Af tilbudte kurser kan nævnes:

  • Politik og globalisering
  • Journalistik, foto og fotojournalistik
  • Film og litteratur
  • Filosofi og livsanskuelse
  • Kunst og design
  • Musik, teater og bevægelse
  • Kommunikation

Du kan læse mere om skolen her, og bl.a. se hvornår der er tilmeldingsfrist til de forskellige kurser.